Som medlem i Skellefteå sportfiskeklubb har man förmånen  att fiska inom de fiskevårdsområden vi har avtal med

då gäller Medlemskortet som fiskekort

Vi har avtal med ”Bureälvens Övre” fiskevårdsområde.

och ”Skellefteå södra fiskevårdsområde(OBS! Gummarkträsket och Ragvaldsträsket endast isfiske)

UNDANTAG gäller även inplanterade sjöar .

Fiskevårdsområdet ligger 45 km sydväst om Skellefteå, området ansluter runt övre Bureälvens sträckning i nordvästlig riktning. Den fiskart som utmärker fiskeområdet mest, är det starka beståndet av Gös som finns i sjön Burträsket, Neboträsket, Bodträsket samt i direkt anslutande vatten.