Dags att betala in för medlemskap i såväl Skellefteå Sportfiskeklubb
som i Sportfiskarna för år 2018.                         

Medlemsavgifter för 2018

Familj          500 kr                               Mor/Far och barn tom 19 år

Senior         400 kr                              

Junior          100 kr                               (enskild juniormedlem t o m 19 år

Vi registrerar din inbetalning i Sportfiskarnas medlemsregister.

Medlemskortet skall kunna visas upp vid deltagande i KM, DM och SM.

Vårt verksamhetsår är från den 1 april till och med den 31 mars 2019

 Inbetalningen görs på  postgirokonto  437 00 73 – 1

eller på Swish  nr: 1232786119

 (Kom ihåg att skriva namn på inbetalningen)


 

 

 

 

 

cina 015cina 005Billy och Josefin

 

 

 

FacebookEmail