nylokal

KLUBBLOKALEN

Vi har en egen klubblokal där det finns utrymme för våra olika aktiviteter.
Adressen är: Lillhemsvägen 1 (Älvsbacka).

Under höst och vår träffas vi en gång i veckan och har arbetskvällar där Du kan få hjälp med att göra Dina egna fiskegrejor. Studiecirklar anordnas i bland annat följande: Fiskebiologi, Flugbindning, Spöbyggnad och Redskapstillverkning (pimpelspön, skryllor, pirkar och drag mm).

Som medlem i klubben får Du i vårt KLUBBINFO reda på när klubblokalen är öppen och vilka aktiviteter som har planerats.

Vi bedriver studiecirklar i samarbete med Medborgarskolan. Cirklarna syftar till att vi skall bli bättre fiskare och kunna förstå sammanhanget natur och miljö.

I vår trivselhörna kan Du läsa fisketidskrifter och prata med kompisarna om stora och små fiskefärder. Klubben prenumererar på Fiskejournalen, Flugfiske i Norden samt annat som hör fisket till.

I samband med kvällens fika (som klubben naturligtvis bjuder på) visar vi vissa kvällar någon intressant fiskevideo.

medborgarskolan