När

2017-06-17    
11:00 - 14:00

Event Type

Arvidsträskdraget

Arvidsträsk

kl 11:00-14:00

mer info

Börje – 070-5671077
Tore – 070-6340057