När

2016-06-04    
10:00 - 15:00

Event Type

GÄDDFISKETÄVLING

Start vid Nolia i Piteå
med fiskeområde runt
Fårön

SFK Minkarna      Folke 070-6663495

Gäddfisketävling

i god Catch & Releaseanda

SFK Minkarna inbjuder till gäddfisketävling vid Nolia

lördag den 4/6 kl. 10,00-15,00
Sjösättning av båtar från 8,00
Egen utrustning: Kamera eller mobilkamera med usb-kabel

Startavgift: 300:-/båtlag

Lotteri
Hamburgarförsäljning

Alla Varmt Välkomna

 
 REGLER

Tävlingsbestämmelser för gäddfisketävling i god catch & releaseanda

Insatstävling vilket innebär att 75%l av startavgiften går till priser

Startavgift: 300:-/båtlag

Tävlingen genomförs som lagtävling, 1- 4 personer/ båtlag

Tävlande får endast använda sportfiskeutrustning och max 1 spö/fiskare. Reservspön får finnas på land eller i båt.

Levande fisk som agn förbjudet

Tävlingstid: 10,00- 15,00, sista inrapportering 15,00

Tävlande som infinner sig senare får ej rapportera sin fisk.

Start och sluttid markeras med ett skott

Ca 16.00 sker prisutdelning

Sjösättning båtar från 8,00

Kaptensmöte: 9,30

Tävlingsledningen äger rätt att av säkerhets-, redskaps- eller fångstskäl att inspektera deltagarnas båt före start och eventuellt förvägra deltagande i tävlingen.

Båten får ej ha uppenbara brister som äventyrar säkerhet eller manöverbarhet

Flytväst, flytjacka eller flytoverall skall finnas till samtliga ombord.

ALLT DELTAGANDE SKER PÅ EGEN RISK

Haveri:

Meddela eventuellt haveri och behov av assistans till 070-6663495

Tävlingsjury:

Juryn består av två representanter för tävlingsledningen samt en representant från de tävlande.

Brott mot gällande tävlingsbestämmelser medför omedelbar diskvalifikation

Eventuell protest inlämnas skriftligen senast 30 min efter tävlingens slut.

Nyktert uppträdande gäller.

Se till att väja i tid för korsande båt

Bred inte ut dej i onödan och gå ej nära båt som drillar fisk

Alla resultat baseras på längd i cm.

Regler:

Fisket sker enbart från båt.

Dokumentationen av fisk sker med kamera på numrerad ”bräda” med måttstock.

Alla fångade gäddor skall omedelbart efter fångst och dokumentation återutsättas på ett för

fisken skonsam sätt. Fiskmatta, skonsam håv, muntång och annan utrustning för rätt behandling av gäddan rekommenderas starkt.

Huggkrok får ej användas.

Minimum längd för godkänd gädda är 60 cm.

Registrering av fångst sker i hamn efter tävlingen med digital kamera ink egen USB kabel.

Fisk som inte kan dokumenteras på ett sådant sätt att längden på ett klart och tydligt sätt kan

verifieras eller där det framgår att anläggningen inte skett på ett korrekt sätt godkänns inte.

Anläggning av gädda på måttbräda för fotografering.

Gäddan måste anläggas på brädan på ett sådant sätt att det inte finns luft vare sig mellan nos och rygg då längden avläses. Stjärtfenan får tryckas ihop utan att skada fisken.

Vid samma totallängd i tävlingen avgör längsta fisk och sedan efter det näst längsta fisk och så vidare tills vinnare korats.

Fisk som tas till startplats för att mätas godkänns ej

Anser tävlingsledningen att tveksamheter råder är det upp till dem att stryka fisken från resultatet. Det kan även ske om tävlingsledningen anser att fiskar ej behandlats enligt god anda för Catch and Release eller de tävlande ej följt de uppsatta reglerna.

Obligatorisk utrustning

Kamera eller mobiltelefon  med minneskort eller USB-kabel.