När

2016-12-11    
10:30 - 13:00

Event Type

Söndag den 11/12 Ursviksfjärden

Samling:09.45
Utgång:10.30
Tävling:10.30-13.00
Köldgrängs -12

Parkering vid p-fickan innan privatväg
Dvs det vanliga stället!

Då det verkar bli kallt till helgen kommer eventuellt inställd tävling meddelas senast kl 15 Lördag 10/12!
Upplysningar:070-3627542 Urban