När

2017-03-04    
00:00

Event Type

arrangör: Luleå SFK

info :OBS! Preliminärt datum,

Lulenappet arrangeras samtidigt som Luleå on ice.

Datum kan justeras då datum för Luleå on ice är fastställt

Lulenappet 2017

Tävlingsdag är lördag den 4 mars 2017.

Tävlingsområde;  Södra hamnen, Gråsjälsfjärden, en del i Luleå Fiskevårdsområde 

Startplats, Kolkajen (mellan Cementa och Ångsågen) Karta 

Tävlingstid mellan kl.1000 och kl.1400  Utgångstid kl.0930 (30 minuter)  Ingångstid kl.1400 (45 minuter) 

Mer om tävlingen, karta etc. hittar du http://www.nya.sportfiskeklubben.nu Klasser och Priser; 

Tävlingen är en insats tävling indelad i en Öppen, en Dam och en Junior klass. (Junior upp till 19 år) 

Priser delas ut i varje klass.  Priserna delas ut på plats efter att resultatet sammanräknats.

Krav för att starta;  Vuxen 100kr, Junior 50kr Köldgräns är satt på -15C för inställd tävling.

Hamburgare och dricka kommer att finnas att köpa på plats.

Tävlingsregler pimpel SÄRSKILDA TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR PIMPEL Säkerhetsbestämmelser – Isdubbar ska medföras och bäras väl synligt runt halsen. – Inget borrande närmare än 25m från isvägen // Ei poraamista lähempänä kuin 25 metrin päässä tien – Luleå on Ice genomförs samma helg och en Hinderbana kommer att skära igenom delar av södra hamnen. Borra inte i den snitslade banaan, det är OK att sitta och fiska mellan banan men håll noga uppsikt vid passage så ni inte krockar med tävlande. Start, gångtid och förflyttning – Särskild gångtid före och efter tävlingen ska finnas. – Isvägen får användas vid ut o ingång – Tävlingen börjar vid startsignal, de tävlande skall dessförinnan ha haft möjlighet att inta sina platser. – All förflyttning inom tävlingsområdet skall ske till fots. – Det är tillåtet att använda pulka för transport av utrustning och fångst. – De riktigt unga som vill delta får gärna ta någon vuxen med sig till hjälp för att borra, agna, avkroka och bära.

Tävlingsplats – Avståndet mellan de fiskande får inte vara mindre än fem meter. Fiskemetoder – Redskap och beten – Eggskydd skall vara påsatt vid in- och utgång, men får tas av när man kommit fram till fiskeplatsen före startsignalen. – Isborren skall stå nedborrad i isen, mellan varje borrning, för att undvika olyckor. – Tävlande får endast använda ett redskap åt gången. – Isborrar med borrfluga är förbjudna. Får användas från 70år> eller vid uppvisande av ett giltigt intyg. (Sportfiskarnas intyg-se vidare deras hemsida) – Hel fisk eller del av fisk får inte användas som bete (undantag för fisköga). – Mormyska eller liknande räknas som krok. – Upphängare samt pirk/bete med mer än en fast enkelkrok är förbjudet att använda. – Mäskning är förbjuden. Avlivning av Fisk – Fångad fisk skall avlivas omedelbart efter upptagandet eller föras tillbaka i hålet. – All fisk utom gädda och lake räknas Invägning – Fisket skall genast avbrytas vid slutsignal. Fisk som krokats vid slutsignal får räknas i tävlingen. – All fisk skall lämnas in för invägning inom tävlingsarrangörens fastställda tid. – Fångad fisk får ej förvaras i vatten och skall vägas in fri från is och snö. – Fisk som fångats olagligt får ej vägas in. – Ingen fisk får lämnas kvar på isen. – Efter invägning tar varje fiskare hand om sin egen fångad fisk. Resultat – Vid tävlingen gäller högst sammanlagd vikt. – Vid lika vikt vinner den som har mest antal fiskar. Övrigt bestämmelser – Deltagare får under tävlingen inte vistas utanför tävlingsområdet utom vid uträttandet av naturbehov och då skall redskapen lämnas kvar inom tävlingsområdet. Skit fiske på er! Styrelsen.

Nya Sportfiskeklubben i luleå