När

2017-08-19    
10:00 - 17:00

Event Type

NORSJÖ SFK ÖPPET KM I METE LÖRDAG 19 AUGUSTI

DELTÄVLING 1: KVAVISTRÄSKET(skyltat från Norsjövägen) 10.00-12.30 (utgång 09.30, 45 min ingångstid)

DELTÄVLING 2: NORDTJÄRN(Byastugan) 14.30-17.00 (utgång 14.00, 45 min ingångstid)

Vi bjuder på våfflor efter tävlingen i Nordtjärn!!!

OBS!Vi räknar ihop sammanlagda vikten över båda deltävlingarna.

Högsta totalvikterna bland herr/dam/junior får kontantpriser.

All fisk utom gädda och regnbåge räknas.

Startavgift: 100:- (för hela dagen) i varje klass (DAM/HERR/JUNIOR t o m 15år).

Insatstävling där 80% av startavgifterna delas ut till de bästa i varje klass.

I juniorklassen går 100% tillbaka + ev bonuspris.

Fisk skall OMEDELBART avlivas vid fångst!!

Diskning gäller för invägning av fisk som ej avlivats. Frigångsfiske med toppknuten lina,

se bifogade regler. Info: Steve Björk 070-2324019

MYCKET VÄLKOMNA!!! NORSJÖ SFK

 

Tävlingsregler för Norsjö SFK:s metetävlingar:

*Förlängd utgångs-och ingångstid(15min) för innehavare av Sportfiskarnas handikappkort

samt för deltagare som är 65 år fyllda. *Egen klocka skall alltid bäras, för kontroll av tävlingstiden.

*Tävlande får ej hjälpa varandra med fiskeutrustning.

Varje tävlande skall själv sköta byte av krok, agn osv.

Dessutom får ej medtävlande lämna över utrustning till med- tävlande.

Var och en skall själv bära och sköta sin fiskeutrustning.

Bete är tillåtet att lämna mellan tävlande.

*Provfiske i tävlingsvattnet av deltagande inte tillåtet inom 1 vecka före tävlingen.

*Harr, öring, gädda och lake räknas ej.(Harr/öring skall returneras omedelbart!)

*Fisk som krokats före slutskottet får landas inom 3 minuter efter tävlingstidens slut.

*Fångad fisk som är godkänd skall omedelbart avlivas,

ingen fisk skall behöva få en plågsam kvävningsdöd.

Returnera oönskad fisk eller ta med den till invägningen!

Lämna ej kvar död fisk.

*Varje tävlande har en zon på 10m (5 meter till vänster och 5 meter till höger om fiskeplatsen där man står).

Ingen annan tävlande kan därför stå närmare än 5 meter från den tävlande

som först är på platsen och då inte heller fiska in emot dennes område.

*Du får bara fiska med ett spö och en krok åt gången, reservspön får givetvis medföras.

*Drag, pirk eller liknande får ej användas, endast flöte, ofärgat sänke och krok.

*Håv får användas vid bärgning av krokad fisk.

*Godkända beten är mask, maggots och majs.

*Mäskning förbjuden.

*Lodning av djupet får ske före startskottet, dock endast med avsett lod.

*All förflyttning inom tävlingsområdet skall ske till fots. *Valfri spölängd.

*Endast toppknuten lina, dvs. linan fastknuten i spöet, inget kastmete med spinnrulle tillåtet.

*Endast knähöga stövlar tillåtna, vadarbyxor och vadarstövlar ej tillåtna,

ej heller nedvikta vadarstövlar.

*Bryggor, båtar får ej användas att fiska från, fiske skall ske från land.

*Fiske vid hus, sommarstugor, båthus & bryggor strängt förbjudet.

STORT avstånd skall tas till privata byggnationer. I

vissa fall finns stopp-skyltar uppsatta.

*Fiske i bäckar(inlopp/utlopp till tävlingsvattnet)ej tillåtet.

Vid större inlopp finns för det mesta stopp-skyltar uppsatta.

*Överlåtande av fisk mellan tävlande är givetvis förbjudet.

*Tävlingarna påbörjas och avslutas med signal.

Info: Steve Björk: 070-2324019 skbjork63@gmail.com

Mycket välkomna!