När

2018-04-13    
10:00 - 14:00

Event Type

Insatstävling inför NM 2018 1,2 Norrahamn Nappet

Tävlingsdag är fredag den 13 april 2018.

Tävlingsområde:  Norrahamn Luleå, en del i Luleå Fiskevårdsområde

 Det är tillåtet att fiska inom markerat område på kartan. Inga ruskor är uppsatta.

 Startplats: https://www.hitta.se/kartan?s=1ee46966

 Parkering runt om på Luleås gator och parkeringar.

 Portabel toalett finns.

 Tävlingstid kl.10,00 och kl.14,00. Kan justeras.

 Utgångstid kl.0930 (30 minuter)  Ingångstid kl.1400 (45 minuter)

 Vattnet innanför markerat område är avlyst för fiske en vecka före tävlingen för dom som avser att tävla.

 Sportfiskeklubbarna i Luleå och Råneå tar hand om all fångad fisk.

 Mer om tävlingen se SFK Luleås hemsida.

Klasser och Priser:  Tävlingen är en insats tävling indelad i Junior >19år, Senior 20-59år, Veteran 60>, Dam och Herr  Penningpriser samt andra priser delas ut i varje klass inkl.

 Priserna delas ut på plats efter att resultatet sammanräknats.

Krav för att starta;  Vuxen 100kr, Junior 50kr

Insatstävling inför NM 2018 2,2

Tävlingsregler Säkerhetsbestämmelser

– Om tävlingsledningen bedömer att isläget gör det nödvändigt, ska Isdubbar medföras och bäras väl synligt runt halsen. Delar av tävlingsområdet ligger i strömmande vatten från Luleå älv.

Så ta med isdubbarna i skryllan. Start, gångtid och förflyttning

– Särskild gångtid före, 30minuter och efter tävlingen, 45 minuter gäller.

– Tävlingen börjar vid startsignal, de tävlande skall dessförinnan ha haft möjlighet att inta sina platser.

– All förflyttning inom tävlingsområdet skall ske till fots.

– Det är tillåtet att använda pulka för transport av utrustning och fångst.

– De riktigt unga som vill delta får gärna ta någon vuxen med sig till hjälp för att borra, agna, avkroka och bära.

– Inget borrande närmare än 5m från isvägen // Ei poraamista lähempänä kuin 5 metrin päässä tien

Tävlingsplats – Avståndet mellan de fiskande får inte vara mindre än fem meter.

Fiskemetoder – Redskap och beten – Eggskydd skall vara påsatt vid in- och utgång,

men får tas av när man kommit fram till fiskeplatsen före startsignalen.

– Isborren skall stå nedborrad i isen, mellan varje borrning, för att undvika olyckor.

– Tävlande får endast använda ett redskap åt gången.

– Isborrar med borrfluga är tillåtet vid uppvisande av Sportfiskarnas tävlingsunderlättande kort och om du är 70år och äldre.

– Hel fisk eller del av fisk får inte användas som bete (undantag för fisköga).

– Mormyska eller liknande räknas som krok.

– Upphängare samt pirk/bete med mer än en fast enkelkrok är förbjudet att använda.

– Mäskning är förbjuden.

Avlivning av Fisk – OBS! Fångad fisk skall avlivas. Vi kommer ha sållar på plats vid invägning.

– All fisk utom gädda och lake räknas. Invägning

– Fisket skall genast avbrytas vid slutsignal. Fisk som krokats vid slutsignal får räknas i tävlingen.

– All fisk skall lämnas in för invägning inom tävlingsarrangörens fastställda tid.

– Fångad fisk får ej förvaras i vatten och skall vägas in fri från is och snö.

– Fisk som fångats olagligt får ej vägas in.

– Ingen fisk får lämnas kvar på isen.

– Arrangören tar hand om fångad fisk. Resultat

– Vid tävlingen gäller högst sammanlagd vikt.

– Vid lika vikt vinner den som har mest antal fiskar. Övrigt bestämmelser

– Deltagare får under tävlingen inte vistas utanför tävlingsområdet utom vid uträttandet av naturbehov och då skall redskapen lämnas kvar inom tävlingsområdet.