När

2018-02-27 - 2018-03-01    
00:00

Event Type

Välkommen till samrådsmöten för Norrbotniabanan,delen från kommungränsen mot Robertsfors till Skellefteå.

Trafikveerket arbetar med järnvägsplaner för ny järnväg på sträckan Umeå-Skellefteå,den delen av Norrbotniabanan,Vi bjudertill samråd för att  redovisa förslag till järnvägslinje (sträckning) för de tre järnvägsplanerna JP 05.JP 06 & JP 07 inom Skellefteå kommun.

Trafikverket bjuder till samråd med information,öppet hus & fika:

*För JP 05,delen kommungränsen mot Robetsfors till Grandbodarna:tisdag 27/2 på

Församlingsgården i Övre bäck mellan 16.00-20.00. kortare föredrag om projektet  kommer att hållas 17:00-19:00

*För JP 06 delen mellan  Granbodarna & Södra Innervik :Torsdag 1/3 i Folkets hus i Bureå.

mellan 15:00  till 20:00 . kortare fördrag kommer att hållas 16:00-19:00

*För JP 07 , delen mellan Södra Innervik till  Skellefteå C  onsdag 28/2 Scandic Hotel i Skellefteå mellan 15:00 till 20.00. kortare föredrag kommer att hållas 16:00-19:00