När

2023-01-06    
10:30 - 13:30

Event Type

Björnsholmen

Utgångstid 10:00

Tävlingstid Kl.10:30-13:30