När

2019-03-17    
12:00 - 14:00

Event Type

UMENAPPET

Pimpeltävling på Nydalasjön Söndagen 17 mars 2019

Kl 12-14

OBS! Utgångstid 11.45 Start vid badet.

Herrklass Startavgift 100:- Vandringspris 1:a pris 2000:- Presentkort BlixtSport ca 15 priser Damklass Startavgift 100:- Vandringspris 1:a pris 2000:- Presentkort BlixtSport ca 15 priser

Pojkklass (14 tom 17 år)

Startavgift 40:-

1:a pris 400:- Presentkort BlixtSport

ca 15 priser

Barnklass upp tom 13 år* Startavgift GRATIS *Alla barn får pris

Flickklass (14 tom 17 år)

Startavgift 40:-

1:a pris 400:- Presentkort BlixtSport

ca 15 priser

Kaffe – Varmkorv – Lotterier Övriga vinster På P-biljetten utlottas bilvårdsartiklar, verktyg mm. Sammanlagda vinstvärdet ca 12 000 kr

Tävlingens huvudsponsor är Blixt Sport

VÄLKOMNA! BlåKnuten Umeå

www.blaknuten.se

UMENAPPSHISTORIK

Tävlingen började 1986 som ett samarrangemang med Lions i Umeå. Därefter har SFK BlåKnuten med fem undantag varje annandagpåsk ensam stått för tävlingen. I år är det undantag eftersom påsken är i slutet på april. Ett av Umenappets syften är att umeborna skall upptäcka Nydalasjön som närfiskevatten. Sjön innehar ett fint bestånd av abborre, regnbåge och oftast planteras varje höst 100 kg öring för vinterfisket. Klubben vill även med tävlingen visa att det inte behövs höga penningpriser för att locka ut folk på pimpelfiske. Vi har istället satsat på fler mindre priser, speciellt i ungdomsklasserna.

Arrangemanget har varje år lämnat ett litet netto till klubben via ett annonsblad som egenproducerats. I år räckte de ideella krafterna inte till något sådant. Vår förhoppning är att ni tävlande köper korv och lotter och på detta sätt hjälper till så att tävlingen kan leva vidare. Om det blir ett litet överskott kommer dessa medel att användas bl.a. till att subventionera våra juniorers medverkan i vårt vildmarksläger samt för övrig ungdomsverksamhet och till övriga aktiviteter som ordnas i en av länets mesta fiskeklubbar, vid årsskiftet ca 330 st. medlemmar. Gå med du också, förmånligt familjemedlemskap finns och klubbvatten.

Du som inte pimplat på Nydalasjön tidigare, kom och prova Söndagen 17 mars kl. 12-14. Starten går vid Nydalabadet. Alla skall känna sig välkomna. Vi hoppas som vanligt kunna bjuda på vackert väder och ett fint prisbord.

LYCKA TILL ÖNSKAR SPORTFISKEKLUBBEN BLÅKNUTEN www.blaknuten.se

UMENAPPETS VINNARE:

1986 Sven Taflin, Umeå 1998 Mikael Grevfe, Umeå 2010 Magnus Nydahl, Umeå

1987 Ove Andersson, Umeå 1999 Erling Eriksson, Umeå 2011 Jan Algotsson, Bjurholm

1988 Anders Lundström, Umeå 2000 Alf Odell, Umeå 2012 Richard Löwall, Umeå

1989 Jan Lindberg, Umeå 2001 Kent Eriksson, Vännäsby 2013 Gustav Sundqvist, Umeå

1990 Tommy Gotthardsson, Umeå 2002 Ulf Larsson, Piteå 2014 Sven Taflin, Umeå

1991 Gösta Bäckman, Djäkneboda 2003 Sven Taflin, Umeå 2015 Niklas Gotthardsson, Umeå

1992 Stellan Lundström, Umeå 2004 Mikael Grevfe, Umeå 2016 Tommy Ahlenius, Holmsund

1993

Göran Ångman, Obbola 2005 Alf Odell, Umeå 2017 Joakim Berggren, Tavelsjö

1994

Göran Ångman, Obbola 2006 Magnus Nydal, Örnsköldsvik 2018 Tommy Alenius, Holmsund

1995

Erling Eriksson, Umeå 2007 Leif Kristoffersson, Vännäs

1996 Tommy Johansson, Holmsund 2008 Ulf Berglund, Umeå

1997 Gunnar Ståhl, Håknäs 2009 Seppo Koljonen, Umeå

Tävlingens huvudsponsor är Blixt-Sport