Start område SM

Grön prick = Startområde Individuell tävling

Blå prick  = Startområde Lag tävling