OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM

I ditt medlemskap ingår en olycksfallsförsäkring som gäller under fiske, färd till och från fiske och vid arrangemang anordnade av Sportfiskarna. Försäkringen omfattar olycksfall som den försäkrade drabbas av genom en oförutsedd, plötslig, yttre händelse. Försäkringen gäller i all aktivitet som har samband med sportfiske samt deltagande i av Sportfiskarna, dess distrikt eller ansluten förening anordnad aktivitet. Försäkringen gäller även under färd till och från aktivitet.

Detta är en olycksfallsförsäkring och gäller således inte vid sjukdom. Försäkringen gäller i hela världen men ersätter inte hemtransport om du skulle drabbas av olycksfall när du fiskar utomlands.

Ersättningar:
– Medicinsk invaliditetsersättning
– Vanprydande ärr
– Läke-, rese- och tandskadekostnader
– Merkostnader
– Sjukhusvård till 18 års ålder
– Hjälpmedel
– Dödsfallsersättning
– Krisförsäkring

Vid utlandsresa gäller försäkringen med samma omfattning som i Sverige i upp till ett år.
Sportfiskarnas medlemsförsäkring är sedan 2015-04-01 placerad hos SVEDEA.

Skadeanmälan:
Medlem som råkar ut för olycksfall ska kontakta SVEDEA på 0771-160 199 för att få hjälp.
Medlemmen får därefter fylla i en skadeanmälan och skicka in till Svedea på mejl (skadorforetag@svedea.se) alternativt per post till:
Svedea, Företagsskador, Box 3489, 103 69 STOCKHOLM
Blankett skadeanmälan

För skador inträffade före 2015-04-01
Gör en skadeanmälan till Trygg-Hansa på telefon 0771-111 500
Uppge försäkringsnummer 22995.

SPORTFISKARNAS BÅTFÖRSÄKRING

Sportfiskarna erbjuder genom ett samarbete med försäkringsbolaget Svedea en mycket förmånlig båtförsäkring för dig som är medlem. En båtförsäkring som bättre tar hänsyn till en sportfiskares behov!

Svedea har tillsammans med Sportfiskarna tagit fram en ny båtförsäkring som bättre tar hänsyn till sportfiskarnas behov. Försäkringen kan bara tecknas av dig som är eller blir medlem i Sportfiskarna. Bland fördelarna finns bland annat:

– Samma självrisk för sjöskada året runt
– Hjälpmotor ingår i båtens värde
– Fast monterad fiskeutrustning ingår
– Trailer med ett värde upp till 30 000 kr ingår
– Personlig lösegendom upp till 30 000 kr när du är borta från hemmahamnen

Läs mer och teckna försäkringen på Svedeas hemsida