HISTORIK

Skellefteå Sportfiskeklubb bildades 1977 av ett antal entusiaster för att samla de fiskeintresserade i Skellefteå med omnejd.

Klubben, som är ansluten till Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund (Sportfiskarna), har som målsättning att tillvarata medlemmarnas intresse inom sportfisket och fiskevården.

LOGO2
 

Benkroken i vår logo har hittats i Byske älv och är ett tecken på att fiske sedan lång tid har varit av betydelse för människan. På den tiden för försörjningen och i våra dagar som en viktig form av rekreation. Ett av våra mål är att sprida information kring och kunskap om sportfisket och dess etiska regler.

Medlemskapet i en klubb ger möjligheter att lära av varandra, få utbildning och att vidga sina vyer både inom fisket och genom att finna nya fiskeplatser.
Skellefteå Sportfiskeklubb skall vara öppen för alla. Vi skall vara aktiva inom alla former av sportfiske. Vi deltar i och anordnar själva tävlingar inom både mete och pimpel. Vi fiskar efter lake och röding vintertid, metar i bäckar, havsfiskar i Nord-Norge, fångar lax i älvarna eller svingar våra flugspön vid något fjällvatten.Vår strävan är att engagera hela familjen i fisket och gläder oss åt ett ökande inslag av kvinnor och juniorer bland våra medlemmar.