RESOR

fiskeresanorge

Varje år anordnar vi en eller två HAVSFISKERESOR till Nord-Norge. Resmålen har bl a varit Rognan, Sommersel, Nesna, Lavangen, Vennesund, Korsnes och Sörkil. Utrustning finns att låna av klubben och Du får under sakkunnig ledning möjlighet att deltaga i detta

speciella fiske. Allt fler damer följer med på resorna och konkurrerar om de största fiskarna.Vanligtvis far vi tidigt på en onsdag och kommer hem på söndag kväll. Tre hela dagar att fiska på till en låg kostnad.

Dessutom har RÖDINGFISKE till en fjällsjö under november blivit
årligen återkommande. Fisket på första isarna är ett bra fiske.

 

utflyktUTFLYKTER

Endagsutflykter till ett vatten nära Skellefteå. Vi tar med oss fika och pimplar efter lake, metar i bäckar, angelfiskar med mera. Gör upp en grilleld och trivs tillsammans.

fiskeresaemma

 

FAMILJEDAGAR

Hela familjen behöver komma ut i naturen. Därför ordnar vi familjedagar vid vårt klubbvatten där medlemmarna då får
fiska gratis. Under pauserna i fisket bjuder klubben på grillat och dricka samt godis till barnen.

 

Rese- och utflyktsansvarig: Göran Holmgren