Som medlem i Skellefteå sportfiskeklubb har vi i år (2020) fått förmånen att få köpa årkort  till bureälvens övre fiskevårdsområden till det förmånliga priset 80:-

Dock måste medlemsnumret anges vi köp av årskort på digitalt  via Ifiske.se

kortet i Burträsk (OK) måste giltigt medlemskort uppvisas.

Skellefteå södra fiskevårdsområde(OBS! Gummarkträsket och Ragvaldsträsket endast isfiske) har vi som medlem i Skellefteå sportfiskeklubb förmånen att fiska fritt,

UNDANTAG gäller även inplanterade sjöar .

men respektera de regler som gäller för fiskevårdsområdet och återinsätt i möjligaste mån

fisk som inte ska förtäras, tänk på säkerheten och miljön

skräp(flaskor/papper/plast/ cigarettfimpar etc)

skall INTE lämnas på isen alt i vattnet och inte heller annat .

Fiskevårdsområdet ligger 45 km sydväst om Skellefteå, området ansluter runt övre Bureälvens sträckning i nordvästlig riktning. Den fiskart som utmärker fiskeområdet mest, är det starka beståndet av Gös som finns i sjön Burträsket, Neboträsket, Bodträsket samt i direkt anslutande vatten.

Länk till hemsida

Fiskevårdsområdet ligger 45 km sydväst om Skellefteå, området ansluter runt övre Bureälvens sträckning i nordvästlig riktning. Den fiskart som utmärker fiskeområdet mest, är det starka beståndet av Gös som finns i sjön Burträsket, Neboträsket, Bodträsket samt i direkt anslutande vatten.

Nya regler för fiske i Bureälvens Övre FVO är nu som följer:

se senaste uppdatering på fiskevårdsområdernas hemsidor

1. Bag Limit = Fönsteruttag, gäller från och med nu. Dvs., MAX 3 st Gösar inom godkända mått får avlivas per person och dag. Fiske får givetvis fortsätta efter maxgräns men måste släppas tillbaka oavsett kondition.
Godkända mått: 0-45 cm (allt ÖVER måste återsättas)

2. Totalt Nätförbud i prövotid 5 år från och med i år.

Fråntaget dessa regler är sträckan Svarttjärnsdammen till Stormyrforsens Kraftstation.

Där är Fasta Redskap nu tillåtet.

Viktigt är att ni som fiskar använder er av vår fångstrapporterings-funktion på vår hemsida. Allt detta för att säkerställa Gösens fortplanting och vår vision att stärka beståndet och öka snittvikt.

3. Kontrollavgifter för missbruk.
§31 Lag 1981:533 (Lagen om fiskevårdsområden)
– Försäljning av fisk från området = 4400:-
– Olovligt fiske med mängdfångande redskap (Nät, mjärdar, sax osv.) = 4400:-
– Fiske uppenbart utom det egna husbehovet/upprepat överfiske = 2200:-
– Överträdelse av Bag Limit = 1100:-
– Överträdelse av mini/maxmått = 550:-

Vi hoppas att inte behöva använda oss av dessa Kontrollavgifter utan tror att ni som är ute på sjöarna skall förstå vårt ställningstagande och hjälpa oss och framförallt Gösen, Öringen samt Harren att växa till sig.

Reglerna gäller hela Bureälvens Övre Fiskevårdsområde.

MEN !

Speciellt viktigt är att inte lägga ut nät på kända Gös lekplatser. Gösen finns inte i större mängd än att nätfiske påverkar Gös stammen negativt och med vanligt sportfiske bör man ändå kunna få tillräckligt med fisk till sitt hushåll.Framför allt är det ju mycket roligare ett få en fisk på ett fiskespö än i nät, mjärde, ryssja eller på en sax.

VIKTIGT !

All försäljning av fisk från området för egen ekonomisk vinning är förbjudet, och från och med i år kan Tillsynsmännen utfärda direkta bötesbelopp upp till 4400:- Alla undersökningar visar att storleken på Gös, Abborre och Gädda ökar markant om nätfisket upphör. Har DU tips om ytterligare åtgärder ring polis eller kontakta styrelsen.

Bureälvens vattensystem är ett av Västerbottens fiskevatten där Gösen förekommer i relativt rikligt mängd, samt uppnår kända vikter över 6 kg. Övriga arter intressanta för sportfiske är Gädda, Abborre, Braxen samt Mört, Löja och Lake.

Inom området finns även Ruda, Gärs, Stensimpa, samt i rinnande vatten Harr, Öring, Elritsa samt Bäcknejonöga.