Stycke

Som medlem i Skellefteå sportfiskeklubb har man förmånen  att fiska inom de fiskevårdsområden vi har avtal med

Som medlem i Skellefteå sportfiskeklubb har man förmånen  att fiska inom de fiskevårdsområden vi har avtal med

då gäller Medlemskortet som fiskekort , detta gäller i

”Skellefteå södra fiskevårdsområde(OBS! Gummarkträsket och Ragvaldsträsket endast isfiske)

UNDANTAG gäller även inplanterade sjöar . 

Vi har även avtal med ”Bureälvens Övre” fiskevårdsområde då med reducerat pris på deras fiskekort.

Fiskevårdsområdet ligger 45 km sydväst om Skellefteå, området ansluter runt övre Bureälvens sträckning i nordvästlig riktning. Den fiskart som utmärker fiskeområdet mest, är det starka beståndet av Gös som finns i sjön Burträsket, Neboträsket, Bodträsket samt i direkt anslutande vatten.

Skellefteå södra FVO förvaltar fisket i ett tiotal sjöar och tjärnar inom Gärdsmark, Gummark och Ragvaldsträsk byalag.

De 5 största sjöarna är Gärdsmarksträsket, Gummarksträsket, Hemvattnet, Västträsket och Ragvaldsträsket.

Sjöarna har bra PH-värden, är relativt näringsrika och har därmed stor produktion av fisk.

Fiskarterna är de för området vanliga, gädda, abborre, mört, braxen och lake.

Alla sjöarna är ett bra fiske på abborre och gädda, Ragvaldsträsket har även ett fint bestånd av gös.

För intresserade av fiske på stor vitfisk, bör Gummarksträsket vara riktigt intressant med sin rika tillgång på stor braxen.

Stortjärn i Gummark har ett speciellt fiskekort för isfiske på stor röding.

 

Fiskerekomendationer

Döda inte fler fiskar än du behöver till en middag. För Ragvaldsträsket anser vi att gösar 40-45 cm är lämpliga matfiskar ( max 3 / dag ) Större eller mindre gösar släpps tillbaka.

I Gummarksträsket där utsättningar av gös pågår släpps alla gösar tillbaka tillsvidare.

Vi önskar också att gäddor över 80 cm släpps tillbaka. De riktigt stora exemplaren på kanske 10-15 kg anses vara viktiga för reproduktionen och balansen i sjöarnas ekosystem.

”Fota” – mät och släpp.

 

Grillstugor finns vid flera vatten och FVO har båtar som fiskare kan låna, när de finns lediga.

Tänk på säkerheten, använd alltid flytväst.

 

FVO önskar alla ett trivsamt och givande fiske

LÄNK