UNGDOMSVERKSAMHET

En mycket viktig del i en ideell klubbs verksamhet är att satsa på våra ungdomar. Sportfiskets etik och miljöfrågorna är två ämnen där information och upplysning är av största vikt. Det är också viktigt att föra tradition och kunnande till den yngre generationen.

Ungdomarna får deltaga i alla våra aktiviteter. I klubblokalen kan de lära sig att själva tillverka sina fiskredskap. Redskap de sedan använder i fisket. Dessutom får de som kan och vill följa med på våra tävlingar och resor. Vi tar god hand om dem om föräldrarna inte har möjlighet att åka med. När intresse finns kan vi ordna kortare fiskeläger under exempelvis ett veckoslut. Som ett led i vår vilja att satsa på ungdomarna har vi för dem en mycket låg medlemsavgift. För 2010 kostar det 100:- Dessutom subventionerar klubben avgifterna vid resor och tävlingar.

Om Du som förälder har fiskeintresserade barn så tveka inte utan ta kontakt med oss.

 

KLASSDRAGET

Är en annan av de verksamheter som klubben bedriver tillsammans med Sportfiskarna. Sportfiskarna tillhandahåller material för kunna ta ut en skolklass på antingen mete eller pimpelfiske. Klubbmedlemmar, mestadels våra pensionärer, är med som instruktörer och hjälper till med att borra hål vid pimpelfisket. Vi har under de sista fyra åren haft ca 500 skolelever ute på fiske. Man ansöker om utrustning tillsammans med en skola och när eleverna fiskat får de vanligtvis behålla utrustningen – pimpelspö med lina och pirk.