När

2020-07-04    
10:00 - 18:00

Event Type

JÄRVTRÄSK 6-TIMMARS METE 4 JULI 2020(Sponsrat av Jaktia Umeå)
Lottning av platser 08.30-09.00 vid skolan i Järvträsk samt halvtidspaus, avslutning och
prisutdelning där. Du får köra bil till din tävlingsplats.
Pass 1: 10.00-13.00 (invägning efter vägen på södra sidan där de tävlande kommer upp från fisket)
Pass 2: 15.00-18.00 (invägning efter vägen vid asfalterade vändplanen på norra sidan)
Högsta totalvikt över bägge passen vinner. Gädda/regnbåge räknas ej. Fisk avlivas direkt vid
fångst, inga keepnets med levande fisk då sjön är i behov av mycket stora uttag av
mört(övergödningsproblem). Returnera oönskad fångst(gädda/regnbåge).
Fasta fiskeplatser 15 m rutor, ej byte av ruta under tävlingspasset. Valfritt om man fiskar ensam i
”lag” på en person eller i ”lag” om 2-4 personer. Endast en i taget får fiska i laget om man kör lagversionen med flera personer.

Lagmedlem får hjälpa annan lagmedlem med håvning om det behövs.
Endast fiske med toppknuten lina, valfri spölängd. Tillåtet agn: mask och maggots. Lodning av
djupet får ske innan start med avsett lod. Mäskning förbjuden! Startavgift 500:-. Max 50 deltagare
p g a FHM:s riktlinjer!! Namn på alla personer i varje lag anges vid föranmälan via sms till Steve
Björk 070-2324019 senast onsdag 1 juli. Betalning via swish senast torsdag 2 juli till 070-2324019.
Inbetalda startavgifter återbetalas ej!!
Prisbord:
1:a pris presentkort Jaktia Umeå 5000:-
2:a pris presentkort Jaktia Umeå 3000:-
3:e pris presentkort Jaktia Umeå 2000:-
4:e pris presentkort Jaktia Umeå 1000:-
+ utlottning av 2 st presentkort Jaktia Umeå på 1000:-/st samt 4 st presentkort Jaktia Umeå på 500:-/
st bland ALLA deltagande ”lag”. Dessutom små ”etapp-priser” till de som vinner etapp 1 och etapp
2. Prisutdelning sker i skolan i Järvträsk.
Total prissumma: Presentkort Jaktia Umeå värde 15.000:-.
Medtag eget fika.
För anmälan och info: 070-2324019 Steve Björk.
ALLA HÄLSAS HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!!
NORSJÖ SPORTFISKEKLUBB
www.norsjosfk.se