När

2022-04-17    
10:00 - 14:00

Event Type

NORRDONS-NAPPET 2022
Söndagen den 17 april
Norsjön (med start från Rännudden)
Öppenklass: 10.00-15.00
Startavgift: 100 kronor
(utgångstid 09:15, ingångstid 60 minuter, dvs. klockan 16:00 måste du vara tillbaka på
startområdet)
40 st varupriser och 15 dampriser samt:
HANDELSBANKENS STORABBARPRIS: 2000:-
( för största abborren som fångas under tävlingen)
Fiskeregler Öppen klass:
*Fångad fisk skall omedelbart avlivas, levande fisk vid invägning leder till diskvalificering.
*OBS!Motorisborr/skruvdragare tillåten för ALLA, notera att om du använder
motorisborr/skruvdragare får du bara borra ett hål åt gången som sedan skall fiskas innan du
kan borra nytt hål. Du får alltså INTE borra flera hål efter varandra först och sedan fiska i dessa.
*Start måste ske från Rännudden,

*Förlängd utgångs- samt ingångstid ges mot uppvisande av sportfiskarnas handikappkort. Även borrhjälp, spark eller
andra hjälpmedel kan tillåtas. De som tillåts använda spark skall framföra dessa i gångfart.
*Fiske-skryllor, ryggsäckar kontrolleras vid utgången till startområdet.
*All förflyttning på isen skall ske till fots, du måste själv bära din fångst/isborr osv.
*All förflyttning skall ske på isen, du kan alltså INTE gena över land!
*Start sker från markerat startområde, efter starten får inga
deltagare vistas inom detta speciella område.
*Högsta sammanlagda vikt vinner, vid lika vikt sker lottning.
*Avstånd mellan fiskande får ej understiga 5 meter.
*Du får bara fiska med ett spö i taget, upphängare ej tillåtna. Endast en krok
per spö, dock tillåtet med trekrok.
*Inga hål får borras innan startskottet.
*Eggskydd skall vara påsatt vid ut- och ingång.
*Isborren skall vara fastborrad i isen under fiske.
*Hålmarkering ej tillåten, dvs du kan inte lämna t.ex. en ryggsäck vid ett hål och
”reservera” detta samtidigt som du fiskar i ett annat hål.
*Överlåtelse av fisk mellan tävlande är förbjudet.
*Gädda & Lake räknas ej.
*Isdubbar bör alltid vara med, trots bra isar kan vakar förekomma.
*Tävlingarna påbörjas och avslutas med signalskott samt när ingångstiden är ute.
Mycket välkomna! Norsjö SFK www.norsjosfk.se
Norsjövallens byaförening Ljusringen säljer hamburgare och fika under tävlingsdagen.
NORRDONS-NAPPET 2022
Söndag 17 April 2022.
Eget tävlingsområde vid Rännudden.
Barn/Juniorklass: 12.00-13.30
(Max 15år, födda år 2007 eller senare).
Startavgift: 100 kronor.
Pris till ALLA juniorer

Deltagande juniorer erhåller ett komplett pimpelset värde 150:- vid starten.

Fiskeregler Barn/Juniorklass:
*Speciellt område med förborrade hål
*Hjälp med fisket från vuxen är tillåten tex. hjälp med nytt agn, lossa fisk, avliva fisk el. liknande.
*Högsta sammanlagda vikt vinner.
*All fisk räknas.
*Avstånd mellan fiskande får ej understiga 5 meter.
*Egen isborr får medtagas. Motorisborr tillåten. Vuxna som borrar hål till barnen måste notera att borrade
hål ej kan reserveras utan kan användas av alla tävlande. Dvs du kan inte borra 4-5 hål och ”reservera”
dessa för just ditt barn.
*I övrigt gäller samma regler som i andra klasser.
Mycket välkomna! Norsjö SFK www.norsjosfk.se
Norsjövallens byaförening Ljusringen säljer hamburgare och fika under tävlingsdagen.