Medlemsavgift 2021

posted in: Medlem | 0

Nu är det dags för dig som är medlem att betala medlemsavgiften för 2021.

Inte medlem sedan tidigare?

Vi välkomnar gärna nya medlemmar i alla åldrar!

Medlemskap i  Skellefteå Sportfiskeklubb  2021
(medlemskap i Sportfiskarna ingår 

(390 kr Seniormedlem 195 kr Juniormedlem 495 kr Familjemedlem.)

Medlemsavgifter för 2020

Familj          500 kr                               Mor/Far och barn tom 19 år

Senior         400 kr                              

Junior          100 kr                             (enskild juniormedlem t o m 19 år

Vi registrerar din inbetalning i Sportfiskarnas medlemsregister.

Medlemskortet skall kunna visas upp vid inköp på specificerade butiker
och vid deltagande i KM, DM och SM.

Vårt verksamhetsår är från den 1 april till och med den 31 mars 2022

Inbetalningen görs på  bankgiro 5324-6534

eller på Swish  nr: 1232786119